H PRESS
 
SERIE A
MINIATYRER
SERIE IMPERATIV
OVERSETTELSER
BURNING DECK
KONTAKT
BUTIKK
(c) Vidar Maxmilian Husby 2009 CLAUDE ROYET-JOURNOUD

OMVELTNINGEN
BEGREPET HINDRING
OBJEKTENE INNEHOLDER DET UENDELIGE
DE UDELELIGE NATURER

LE RENVERSEMENT
LA NOTION D'OBSTACLE
LES OBJETS CONTIENNENT L'INFINI
LES NATURES INDIVISIBLES
 
FIRE BØKER OVERSATT AV JØRN H. SVÆREN OG GUNNAR BERGE. INTRODUKSJONER AV GUNNAR BERGE OG JONAS
(J) MAGNUSSON I EGNE HEFTER. DE FIRE BØKENE OG DE TO HEFTENE ER PAKKET I EN ESKE OG SELGES UNDER ETT.
 
(c) Vidar Maxmilian Husby 2009 (c) Vidar Maxmilian Husby 2009 ISBN 9788292532232
500 EKSEMPLARER

H PRESS 2009
NOK 390

BESTILLING
 
CLAUDE ROYET-JOURNOUD ER EN AV DE SENTRALE FORFATTERNE I FRANSK ETTERKRIGSPOESI, FØDT I 1941 OG
OVERSATT TIL OVER 20 SPRÅK. TETRALOGIEN, HANS HOVEDVERK, BESTÅR AV FIRE BØKER UTGITT I PERIODEN
1972–1997, OG FORELIGGER NÅ I NORSK OVERSETTELSE. DETTE ER FØRSTE GANG DE FIRE BØKENE UTGIS SOM
ET HELE, PÅ NOE SPRÅK.

NOMINERT TIL KRITIKERPRISEN FOR BESTE OVERSETTELSE 2009.
 
«EIT VEDUNDERLEG BOKOBJEKT DET ER SJELDSYNT POETAR BLIR FEIRA MED.» SINDRE EKRHEIM, BERGENS TIDENDE 30. NOVEMBER 2009

«TETRALOGIEN ER LITTERÆRT SETT EN BETYDNINGSFULL, JA, JEG ER TILBØYELIG TIL Å SI NØDVENDIG, UTGIVELSE HER I LANDET FORDI DEN INSTRUERER OSS TIL Å LESE PÅ ANDRE MÅTER.» KJETIL RØED, KLASSEKAMPEN 5. DESEMBER 2009

«EKSPLOSIVT RADIKALT.» SIMEN HAGERUP OG ANNELIE AXÉN, MORGENBLADET 8. JANUAR 2010